Reconeixement per a Jorge Tirado, de Grup Seven, en el marc de la celebració del Dia de la Seguretat Privada a Lleida

Jorge Tirado, director de seguretat i copropietari de Grup Seven, va rebre una Menció Honorífica, Categoria B, per part de la Direcció General de la Guardia Civil com a reconeixement per la seva gran tasca en el compliment de les seves obligacions professionals i la seva capacitat d’emprenedoria –juntament amb Xavier Maza- en la creació i desenvolupament de les diferents empreses que configuren Grup Seven, empresa especialitzada en la prestació de serveis de seguretat. El lliurament d’aquest reconeixement va tenir lloc el 18 d’octubre amb motiu de la celebració del segon Dia de la Seguretat Privada a Lleida. 

El passat mes d’octubre, amb motiu de la celebració segon dia de la Seguretat Privada a Lleida, Jorge Tirado, codirector de Grup Seven va rebre de mans del Tinent Coronel Cap de la Comandància de la Guardia Civil a Lleida, el Sr. José Antonio Ángel Gonzalo, una Menció Honorífica, Categoria B, atorgada per part de la Direcció General de la Guardia Civil, en reconeixement a la seva trajectòria i professionalitat en el desenvolupament de la seva tasca i emprenedoria. A l’acte de lliurament d’aquesta menció, el màxim representant del cos de la Guardia Civil a Lleida va destacar com a un dels motius principals per al seu lliurament a Jorge Tirado, cap de seguretat de Grup Seven, la seva iniciativa i caràcter emprenedor al crear aquesta empresa, mitjançant la qual presta serveis de seguretat per a empreses, esdeveniments d’àmbit públic i en més de 100 ajuntaments de la demarcació de Lleida; destacant alhora, el seu especial compromís de col·laboració permanent amb les forces i cossos de seguretat. Així mateix, va fer especial incidència sobre el fet de que en l’actualitat és l’única empresa del sector de la seguretat privada radicada i amb seu social a Lleida i de capital íntegrament Lleidatà.

vigilants-de-seguretat-privada-lleida-grup-seven

En el decurs d’aquesta jornada, Inma Manso, la subdelegada del Govern de l’Estat a Lleida, va facilitar algunes dades d’interès com el fet de que en 2015 Lleida comptava amb un total de 572 vigilants de seguretat privats repartits en dinou empreses de seguretat, segons dades de la Policia Nacional. Aquests vigilants van dur a terme 6.201 serveis, xifra que representa un 13% més en relació amb l’any 2014.

El gerent de l’Associació Catalana d’Empreses de Seguretat (ACAES), va aprofitar la seva participació en aquest acte per posar de manifest i denunciar “l’intrusisme i la competència deslleial amb empreses que ofereixen els seus serveis per costos baixos i personal no adequat”. En el transcurs d’aquesta jornada, els organitzadors van lliurar deu mencions honorífiques a sis vigilants de seguretat, a tres caps de seguretat de tres empreses del sector i a un guarda rural en reconeixement a la seua professionalitat.

grup-seven-empresa-lider-sector-seguridad-privada-lleida