Grup Seven, seguridad privada Lleida, comprometido con sus trabajadores

Més prestacions per als nostres treballadors, millor servei per als nostres clients

Un dels trets diferencials de Grup Seven, empresa especialitzada en la prestació de serveis de seguretat privada, és la seva aposta per comptar amb un equip de professionals altament qualificat per a la prestació de cada servei encomanat i compromès amb els objectius de l’empresa, un pas previ i imprescindible per oferir el millor i més qualificat servei als seus clients.

Per aquest motiu, una de les principals prioritats pels responsables de Grup Seven, tot un referent del sector a la demarcació de Lleida, és facilitar als seus treballadors totes les eines i recursos al seu abast de caràcter tecnològic, equipament i vestimenta adient pera a cada servei…, a més d’altres de caràcter formatiu, de suport, etc., amb l’objectiu de facilitar-los al màxim el seu dia a dia, en ocasions, per la naturalesa de les tasques a realitzar, desenvolupat sota condicions desfavorables o força feixugues. En aquest sentit, la darrera aportació per millorar la qualitat del dia a dia dels seus treballadors ha estat l’adquisició per part de Grup Seven d’unes carpes per tal de protegir al seus professionals, encara que sigui mínimament, de les inclemències climatològiques, especialment del sol i la pluja, en la prestació d’alguns dels seus serveis a l’aire lliure.

No Comments

Post a Comment