Auxiliars de servei, una resposta ràpida i eficaç per a les necessitats de la seva empresa, institució, entitat

Una de les claus de l’èxit per a qualsevol empresa, entitat, institució… és comptar amb un equip de treballadors/es format per a desenvolupar cadascuna de les tasques encomanades i ajustat a les necessitats de l’activitat diària, que no sempre són les mateixes. En Seven Ponent, empresa especialitzada en la prestació de Serveis Auxiliars i Control d’Accessos, oferim respostes integrals a les necessitats de les empreses gràcies a un gran equip de professionals qualificats, de confiança i amb una gran capacitat de reacció davant de qualsevol imprevist relacionat amb les seves funcions.

Cada vegada són més les empreses, institucions públiques i privades, centres de negocis, etc. que recorren a empreses especialitzades en la prestació de serveis auxiliars a l’hora de contractar professionals per a donar resposta a les diferents necessitats de personal derivades de la seva activitat diària. Conscients d’aquesta realitat, a Seven Ponent posem al seu servei un gran equip de professionals per cobrir diferents llocs de treball d’una manera ràpida, eficaç, que els  ajudaran a solucionar possibles eventualitats com la cobertura d’una punta de treball, manca d’un perfil específic per un determinat lloc de treball, resposta urgent a una baixa laboral, etc.

Encertar en la contractació d’un bon professional no sempre és una tasca fàcil, més encara quan no tenim referències i la urgència apressa la nostra decisió. A hores d’ara, comptar amb la col·laboració d’una empresa especialitzada en la prestació de serveis auxiliars solvent i amb referències contrastades com Seven Ponent, es presenta com la millor solució.

En Seven Ponent comptem amb un gran equip de professionals qualificats per a exercir diferents funcions en la seva empresa, entre les més freqüents podem destacar:

• Atenció de la recepció, centraleta telefònica, consergeria i ordenances. Control d’entrades, sol·licitud de documents o carnets d’accés de caràcter intern, etc.

Cal destacar que en aquests darrers mesos, el conjunt de professionals de Seven Ponent s’ha significat per la seva col·laboració i suport en centres sanitaris i empreses en tasques de control i prevenció de la COVID-19 (control d’accessos d’acord a protocols COVID- 19, presa de temperatures, control distàncies de seguretat, mascaretes, ús de gel hidroalcohòlic, etc.)

• Serveis d’informació als accessos, comprovació de l’estat i funcionament d’instal·lacions.

• Control de trànsit en zones reservades o de circulació restringida a l’interior de fàbriques, plantes de producció d’energia, grans centres de procés de dades i similars.

Resum general de prestacions realitzades pels i les Auxiliars de Servei i controladors d’accés:

• Recepció de clients / públic

• Informació en entrades i sortides

• Control, orientació de visites

• Centraleta

• Consergeria

• Porteria

• Obertura i tancament de portes

• Atenció i control de pàrquings

• Control del trànsit per zones reservades

• Control del funcionament de les instal·lacions i / o maquinàries

• Control d’entrades i sortides de mercaderies

• Comprovació de les instal·lacions

• Compliment de la normativa per part dels clients i usuaris

• Petició de carnets, documents acreditatius, etc… de caràcter intern

• Conservació de jardins i piscines

• Abastament de combustibles

Resum funcions vinculades, de manera específica, amb els controladors d’accessos

Fonamentalment aquelles activitats que es remeten al control i la supervisió d’esdeveniments, concerts, festivals, personal de suport per a esdeveniments, etc …

• Informació als accessos dels esdeveniments

• Comprovació de l’estat de les instal·lacions

• Activitats de consergeria a diferents edificis

• Supervisió de zones de backstage

• Supervisió dels assistents als esdeveniments

• Control i recepció d’entrades i diversos documents necessaris per accedir a l’esdeveniment

Els Auxiliars de Servei (segons la disposició addicional primera de Reial Decret 2364/1994) no estan integrats en empreses de seguretat, requisit que resulta imprescindible en el cas dels vigilants de seguretat. D’altra banda significar que els auxiliars de servei no poden exercir funcions pròpies dels vigilants com sol·licitar DNI, registrar el contingut de bosses o fer-se càrrec d’un arc de seguretat, ni un vigilant pot fer les funcions pròpies dels auxiliars, ja que està expressament prohibit per llei en tots dos casos.

Grup Seven, integrada per Seven Ponent i Seven Seguretat, és una empresa jove, creativa, dinàmica en contínua evolució i tenim la voluntat i la capacitat d’adaptar-nos a les últimes tecnologies, tendències relacionals, tàctiques de comunicació aplicades al sector. Grup Seven és una empresa que compta amb professionals qualificats, compromesos amb el projecte i en continu accés a la formació. Som una empresa que ofereix productes especialitzats, flexibles i que creu que tractar d’aconseguir l’excel·lència en cadascun dels serveis prestats és la millor via per aconseguir la plena satisfacció dels seus clients.