Sevenapp, el nou web mòbil de Grup Seven per interconnectar l’empresa, el client i el treballador/a

Grup Seven, empresa lleidatana especialitzada en la prestación de serveis de seguretat privada, control d’accesos i serveix auxiliars, posa en funcionament una aplicació, de producció pròpia, que servirà per interconnectar, de manera on line i  a temps real, als seus vigilants de seguretat, auxiliars de servei i controladors d’accés amb els coordinadors de treball de Grup Seven i els clients de l’empresa.

Amb la creació de SEVENAPP, Grup Seven dona un significatiu pas endavant per millorar i agilitzar la relació entre la direcció de l’empresa i el conjunt dels seus treballadors i treballadores; així com, amb els seus clients, que en tot moment podran veure la planificació i seguiment dels serveis contractats, realitzar consultes i modificacions, control d’incidències, consultes, etc.; a més de tenir accés a altres funcions de caràcter formatiu i informatiu.

La creació d’aquesta nova web mòbil,  desenvolupada íntegrament per Grup Seven, respon a una triple funcionalitat que es resumeix en la millora de la gestió de la comunicació i relació de Grup Seven amb el conjunt dels seus professionals, l’establerta entre l’empresa i els seus clients, i la dels clients de Grup Seven, de manera directa, amb els/les professionals assignats/es a cadascun dels serveis contractats.

A través de SEVENAPP es gestiona, controla i es realitza un seguiment dels treballs duts a terme pels vigilants, controladors d’accés i auxiliars de servei de Grup Seven. Es programen i actualitzen serveis, es declaren i gestionen incidències, es proposen canvis i millores. Aquesta aplicació compta, entre altres funcionalitats, amb diferents llistes de verificació per al control de tasques, rondes, visites. També és una aplicació amb una profusa infomració sobre tota la normativa relacionada amb l’àmbit de la seguretat privada, formació, novetats i noves tendències del sector, etc.

SEVENAPP és una nova eina de treball que permet controlar i gestionar amb més rapidesa i eficàcia els serveis prestats als clients i que millora de manera substancial la comunicació i eficàcia de gestió entre els treballadors, Grup Seven i els clients de l’empresa. Fet i fet, una nova eina de treball que aporta transparència, agilitat i facilitat de gestió, informació exhaustiva i actualitzada,  planificació, proximitat, compromís, eficàcia i economia de gestió.

Aquesta novedosa “APP” no és la primera experiència de Grup Seven en aquest camp. Fa set anys va posar en marxa una altra aplicació, estretament vinculada amb la prestació de serveis d’oci nocturn, un àmbit de treball que actualment ha quedat en un segon pla al centrar la seva activitat en un altre perfil de clients com institucions, empreses, polígons industrials, esdeveniments, espectacles, etc.

No Comments

Post a Comment