SEVENAPP, una nova manera d’entendre la interconnexió empresa, treballador, client

Després de mesos de treball, SEVENAPP, la nova web app creada per Grup Seven, ja és una realitat plenament operativa aportant d’aquesta manera una gran millora i eficàcia en la relació comunicativa i la gestió dels serveis establerta entre aquesta empresa lleidatana especialitzada en la prestació de serveis de seguretat privada, control d’accesos i serveis auxiliars, els seus treballadors/es  i el client/a. 

Els responsables de Grup Seven han desenvolupat aquesta web app des de zero, pensant i tenint en compte totes i cadascuna de les necessitats i característiques dels serveis prestats per aquesta empresa lleidatana de referència en el sector de la seguretat privada, els servies auxiliars i el control d’accés. El principal objectiu de Grup Seven amb la creació de Sevenapp és implementar una eina de treball que permeti  millorar d’una manera significativa la gestió dels sistemes de treball i la interconnexió entre empresa, clients i treballadors/es; sempre cercant l’excel·lència en la prestació del servei i tractant de reduir al màxim l’error humà.

Sevenapp és un web app que compta amb una interficie simple, un disseny segur i “responsive”; pensat específicament per a dispositius mòbils i amb la voluntat de que l’experiència de l’usuari final sigui el més dinàmica i confortable possible. Ha estat desenvolupat amb els darrers estàndards de programació web i permet el seu ús sense necessitat d’instal·lar res als dispositius que el facin servir. 

Aquesta web app és una aplicació d’ús exclusiu entre Grup Seven, els seu equip de professionals i els clients d’aquesta empresa lleidatada dirigida per Xavier Maza i Jorge Tirado. Aquesta aplicació millorarà i agilitzarà la relació entre la direcció de l’empresa i el conjunt dels seus treballadors i treballadores; així com, amb els seus clients, que en tot moment podran veure la planificació i seguiment dels serveis contractats, realitzar consultes i modificacions, control d’incidències, consultes, etc.; a més de tenir accés a altres funcions de caràcter formatiu i informatiu.

A través de SEVENAPP es gestiona, controla i es realitza un seguiment dels treballs duts a terme pels vigilants, controladors d’accés i auxiliars de servei de Grup Seven. Es programen i actualitzen serveis, es declaren i gestionen incidències, es proposen canvis i millores. Aquesta aplicació compta, entre altres funcionalitats, amb diferents llistes de verificació per al control de tasques, rondes, visites. També és una aplicació amb una profusa infomració sobre tota la normativa relacionada amb l’àmbit de la seguretat privada, formació, novetats i noves tendències del sector, etc.

Sens dubte, estem davant d’una nova eina de treball que aporta transparència, agilitat i economia de gestió, informació actualitzada, proximitat, compromís, eficàcia al trinomi format per Grup Seven-treballador/a-empresa

No Comments

Post a Comment