Seven Ponent

En iniciar la seva activitat, Seven Ponent (Serveis i Esdeveniments de Ponent) va realitzar un clara aposta de futur en la seva oferta de serveis, especialment els relacionats amb el control d’accessos i serveis auxiliars per a esdeveniments i locals d’ocis nocturn, basada en oferir un producte radicalment diferent als existents i que consisteix en comptar amb veritables professionals per a cadascuna de les activitats desenvolupades, controlats i tutelats de manera directa per l’equip directiu de Seven Ponent.

Gràcies a aquesta aposta, al rigor i la constància en cadascun dels treballs realitzats, Seven Ponent és avui dia un veritable referent i model a seguir en l’organització de grans esdeveniments, lúdics, esportius, empresarials … i en el control i prestació de serveis auxiliars per a les activitats d’oci nocturn. Un àmbit on “hem canviat la cara a la nit” aconseguint la professionalització del servei i la de tots els treballadors que els exerceixen-controladors d’accessos, serveis auxiliars, aparcament-i, el que és més important, un entorn segur i tranquil, tant per l’empresari com per les persones que gaudeixen del seu temps d’oci.

A Seven Ponent no hi ha treballs estàndard. Cadascun dels serveis realitzats és únic. Estudiem, personalitzem cada acció, fem un seguiment rigorós del compliment de tot l’acordat amb el client i el nostre personal. I som inflexibles davant qualsevol transgressió de la norma per part dels nostres empleats.

Seven Ponent és una empresa especialitzada en oferir serveis auxiliars, control d’accessos i direcció de personal qualificat per a la realització de tot tipus d’esdeveniments públics i privats, activitats recreatives i esportives, locals d’oci i entreteniment, acompanyament i seguretat personal d’artistes i personalitats , recollida i tornada a aeroports, hotels, etc.

Controladores de acceso Lleida Grup Seven