Valors

A Grup Seven ens hem especialitzat en oferir als nostres clients un servei personalitzat i a mida en matèria de seguretat privada, gestió d’esdeveniments, vigilància, control d’accessos… Tanmateix, el nostre veritable tret d’identitat i el que ens fa únics són els nostres valors: rigor, eficàcia i constància.

Rigor

Parlar de rigor és fer-ho de professionalitat, d’autoexigència, d’un comportament ètic i íntegre, tant per part de l’empresa com de tot l’equip humà que forma part. Rigor en cadascuna de les accions que realitzem, rigor com a via per generar confiança.

Eficàcia

Treballar amb eficàcia i eficiència és el nostre camí per aconseguir l’excel·lència. Una fita sustentada en una àmplia experiència, una gran capacitat per observar el nostre entorn, una mentalitat oberta i disposada a aprendre de cadascun dels nostres serveis i una capacitat innata per escoltar i saber sospesar i valorar cada situació.

Constància

Constància reflectida en el treball, la serietat i el compromís. Constància aplicada al seguiment puntual i específic de cada un dels nostres treballs; constància com preocupació per l’estat, aptituds i capacitats del nostre personal, constància com una manifestació directa de la nostra vocació de servei. Constància com la millor manera d’estar alerta davant qualsevol anomalia que pugui sorgir o qualsevol novetat que pugui ajudar a millorar la qualitat dels nostres serveis.

Valores Grup Seven, empresa lider seguretat privada Lleida

Una manera diferent i efectiva d’entendre la seguretat privada