Seven Ponent

En iniciar la seva activitat, Seven Ponent (Serveis i Esdeveniments de Ponent) va realitzar un clara aposta de futur en la seva oferta de serveis, especialment els relacionats amb el control d’accessos i serveis auxiliars per a esdeveniments i locals d’ocis nocturn, basada en oferir un producte radicalment diferent als existents i que consisteix en comptar amb veritables professionals per a cadascuna de les activitats desenvolupades, controlats i tutelats de manera directa per l’equip directiu de Seven Ponent.

Gràcies a aquesta aposta, al rigor i la constància en cadascun dels treballs realitzats, Seven Ponent és avui dia un veritable referent i model a seguir en l’organització de grans esdeveniments, lúdics, esportius, empresarials … i en el control i prestació de serveis auxiliars per a les activitats d’oci nocturn. Un àmbit on “hem canviat la cara a la nit” aconseguint la professionalització del servei i la de tots els treballadors que els exerceixen-controladors d’accessos, serveis auxiliars, aparcament-i, el que és més important, un entorn segur i tranquil, tant per l’empresari com per les persones que gaudeixen del seu temps d’oci.

Seven Ponent no hi ha treballs estàndard. Cadascun dels serveis realitzats és únic. Estudiem, personalitzem cada acció, fem un seguiment rigorós del compliment de tot l’acordat amb el client i el nostre personal. I som inflexibles davant qualsevol transgressió de la norma per part dels nostres empleats.

Seven Ponent és una empresa especialitzada en oferir serveis auxiliars, control d’accessos i direcció de personal qualificat per a la realització de tot tipus d’esdeveniments públics i privats, activitats recreatives i esportives, locals d’oci i entreteniment, acompanyament i seguretat personal d’artistes i personalitats , recollida i tornada a aeroports, hotels, etc.

Control accès Grup Seven Lleida