Grup Seven, formació al servei de la seguretat de privada

 

Grup Seven, en coherència amb la seva política de millora continuada dels seus productes i serveis, el seu caràcter innovador i la seva ferma voluntat d’oferir un servei integral de seguretat de qualitat als seus clients ha donat un nou pas endavant en implantar un sistema de formació continuada i especialitzada dirigit a tot el seu personal als seus diferents àmbits d’actuació.

Grup Seven, empresa líder en la prestació de serveis de seguretat privada a Lleida compta amb un programa de formació específic, en col·laboració amb diferents centre especialitzats de formació de Lleida, dirigit als seus treballadors encaminat, fonamentalment, a millorar la capacitació dels seus professionals per el desenvolupament de les funcions de controladors d’accessos, vigilants de seguretat i escortes, i que servirà per a complementar i millorar la formació reglada anual obligatòria, que ja reben tots els seus treballadors.

Grup Seven formació

Per a l’exercici d’aquest programa formatiu, Grup Seven compta amb un equip de professionals homologats i amb una llarga trajectòria i experiència contrastada en el sector de la seguretat i la formació, sent aquest un dels principals valors afegits dels serveis de formació de Grup Seven, que uneixen a la seva capacitat formativa un coneixement directe i personal, de les necessitats, mancances, marc normatiu, treball de camp … en la realització dels serveis de seguretat privada.

Un altre dels fets diferencials d’aquest ambiciós programa de formació continuada és la planificació d’accions formatives innovadores com cursos per a actuacions davant grups urbans violents, entrenament tàctic, etc. De manera paral·lela, Grup Seven té prevista la realització d’accions formatives complementàries fora del seu propi àmbit de treball com sessions informatives adreçades als joves en centres docents, amb consells i recomanacions a l’hora de gaudir de les seves hores d’oci i prevenir possibles situacions de perill o conflicte.

Seguridad privada Lleida formación en seguridad

 

  • Formació serveis de vigilància
  • Formació d’auxiliars
  • Formació serveis de vigilància
  • Vigilants de seguretat
  • Control d’accessos
  • Cursos de formació escortes privats
  • Mòduls formatius específics